Legion Maryi

Spotkania Legionu Maryi odbywają się
we wtorek po Mszy św. w sali na plebanii.

Zapraszamy wszystkich chętnych