Trwamy w modlitwie za Ojczyznę

Od 2 do 11 lipca (z wyjątkiem niedzieli 5.07.) sprawowana jest w naszym kościele o godz. 7.00 Msza św. w intencji naszej Ojczyzny.

Prosimy dobrego Boga przez ręce naszej Patronki, Maryi Królowej Polski, o pomyślność dla wszystkich naszych rodaków, dary Ducha Świętego dla rządzących w trudnym czasie dla naszej Ojczyzny oraz o zgodny z wolą Bożą wybór Prezydenta na kolejne lata.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!